top of page

Det skal være trygt og godt at mødes i YFC

I YFC’s klubber og øvrige aktiviteter er vi optagede af, at det er godt og trygt for alle at være med. Derfor har vi sammen med en række kirker og foreninger udarbejdet 10 værdier for det gode fællesskab. Læs bookletten og indarbejd værdierne i dit fællesskab.

bottom of page