top of page
IMG_2158 2.HEIC

Lederkatapulten
volontør træning

I Youth For Christ Danmark brænder vi for, at unge får et møde med kristen tro. Det sker allerede helt naturligt på mange efterskoler rundt om i landet, ofte faciliteret af volontører (Giv-Et-År-medarbejdere/unglærere, etc.)
Fra YFC’s side vil vi gerne tilbyde at hjælpe jeres volontører med at blive endnu bedre til at skabe mødepunkter, hvor efterskoleelevers liv og tro formes på gode måder.

Samlinger i skoleåret 2023/2024

 • 21. September 2023 kl. 9.00-21.00

 • 25. Januar 2024 kl. 9.00-21.00

Pris

Én plads koster 1.995 kr. Ved tilmelding af mere end to er prisen 1.795 kr.
Prisen er for begge samlinger med fuld forplejning, dygtige undervisere og materialer. Der sendes en faktura til skolen. 

Sted

Begge samlinger foregår i Aarhus.

Læs mere

Jacob_Hoerning.jpeg

På Rudehøj Efterskole deltager vores volontører, fordi det er vigtigt at prioritere tid til netværk med ligesindede, sparre omkring udfordringer og opmuntringer, arbejde med egen selvforståelse i et komplekst job og ikke mindst blive forkælet et par dage væk fra det pulserende efterskoleliv

Jacob Hørning - Forstander Rudehøj efterskole

Baggrund

Efterskoleåret er for mange teenagere et vigtigt dannelsesår. Forskning fra Center for Ungdomsstudier viser, at noget af det mest afgørende for teenageres identitetsproces er, at de møder signifikante, sekundære voksne, der kan stil- le dem vigtige og ærlige spørgsmål, og som har tid til at lytte. Ofte er det på efterskolerne volontørerne, som har disse samtaler, fordi de har tiden og mulig- heden for at hænge ud og være meget sammen med eleverne.
Volontørerne er måske ikke helt klædt på til at være rollemodeller og tage de afgørende samtaler omkring tro, liv, identitet og tjeneste. I hvert fald har vi i YFC mødt en række tidligere volontører fra forskellige efterskoler, som giver udtryk for, at de gerne ville have været klædt bedre på til deres vigtige opgave.

Anchor 1

Formål

Kursusforløbet har som mål at danne volontører som:

 • Bedre omfavner rollen som forbillede for efterskoleeleverne

 • Er i stand til naturligt og komfortabelt at tale med efterskoleelever
  om livet og de udfordrende ting i teenageårene

 • Kan lede sig selv

 • Har større passion for at dele Kristus med efterskoleeleverne

 • Kan hjælpe efterskoleeleverne med at få en drøm for det, Gud vil med
  dem efter efterskolen

Formål

Udbytte

Når kursusforløbet er overstået vil volontørerne:

 • Have bedre kendskab til sig selv

 • Have en bred forståelse af ungdomskultur og identitetsdannelse

 • Kunne formulere hvad de gode nyheder er

 • Have en værktøjskasse, der gør dem i stand til at have en meningsfuld
  samtale om tro, liv, skrøbelighed og identitet

 • Have en plan for hvordan de kan være medskabere af en kultur på
  efterskolen, hvor man kan tale sandt og ærligt om liv og tro

Hvordan

Vi vil lave to kursusdage i løbet af skoleåret, hvor vi samler volontørerne

fysisk. Kursusdagene vil have program fra 9-21, Det vil være en blanding af under- visningsmoduler, teamarbejde, problembaseret læring og dialog. Emner vi vil tage fat på:

 • Ungdomskultur – introduktion til teenageres verden, deres valg, motivationer, udfordringer og værdier

 • Den gode samtale – hvordan skabes gode samtaler, hvor man kan tale om
  vigtige ting?

 • Pædagogiske værktøjer til gruppesamtaler

 • Selvledelse – hvordan kan jeg lede mig selv, vokse i selverkendelse og
  passe på mig selv og min sjæl?

 • Discipelskab – hvordan lever jeg tæt på Gud? Hvordan sætter jeg ord på
  troen og giver den videre til efterskoleleverne?

Endelig vil vi facilitere valgfrie online ERFA-samlinger, hvor vi har tid til at
vende konkrete udfordringer, som volontørerne står med.

Anchor 2
Hvordan
bottom of page