top of page

VILKÅR

Træningstur til Sydafrika

Formål med tur

Turens formål er overordnet at skabe et møde mellem forskellige kulturer, være tilstede med en tjenende og hjælpende tilgang og møde alle med nysgerrighed og respekt.

Vi forventer ikke at du har en bestemt tilgang til tro, men forventer at du respekterer vores trosgrundlag, men også de mennesker vi møders tro og kultur.
Den kristne tro vil på forskellige måder fylder på turen gennem bøn, lovsang m.v.Dato, varighed og fremmøde

Turen starter d. 20. marts - 4. april 2024. Deltagere har selv ansvar for at transport til og fra opsamlingspunket i trekantsområdet, samt at sikre fremmøde i rette tid. Nærmere bestemt mødested fremsendes i god tid inden afgang. De eksakte tidspunkter bliver ligeledes meldt ud hurtigst muligt.


Tilmelding og informationer

Deltagere på turen skal tilmelde sig. Ved tilmeldingen oplyses en række oplysninger samt forventninger til den enkeltes deltagelse på turen.

Deltagere har pligt til at sikre, at oplysninger er korrekte, særligt at fulde navn og pasoplysninger stemmer overens med det, som står i pas. Derudover har deltagere pligt til at sikre, at man har et gyldigt pas, og at det er gyldigt i 6 måneder efter indrejse.


På baggrund af en vurdering af dine oplysninger forbeholder vi os ret til i 7 dage efter din tilmelding at annullere denne. I dette tilfælde tilbagebetaler vi selvfølgelig det fulde beløb.

Turen bliver udfordrende, og det er vigtigt for os at sikkerheden og forventningen til turen er den rette.


Deltagere bedes være opmærksomme på, at håndtering af diæthensyn og allergener er deres eget ansvar. Da vi befinder os i et isoleret miljø, er kostmulighederne begrænsede. Planlæg/overvej dine behov og/eller begrænsninger i forvejen.


Det detaljerede program for turen bliver fremlagt i marts.


Ansvar og forsikring

YFC DK tegner rejseforsikring på alle deltagere på turen. Deltagere, som har tilmeldt og accepteret vilkårene for turen, er indforstået med, at turen bliver udfordrende, kræver fysisk arbejde og at der er en forventning om at møde de lokale med respekt, åbent sind og generøsitet. Vi forventer, at man gør sit bedste for at gå ind i rammerne for turen og respekterer også den enkeltes personlige grænser.

> Se oversigt over dækninger gennem rejseforsikringBetaling og økonomi

Deltagerbetalingen for turen betales i forbindelse med tilmeldingen. Din tilmelding er ikke gyldig, før betalingen er gennemført. Deltagerbetalingen dækker over alle udgifter til transport, kost og logi. Udgifter herudover som lommepenge o.l. afholder deltageren selv.

I tilfælde af at du som deltager må aflyse, refunderes deltagergebyret ikke. I tilfælde af at YFC må aflyse turen, refunderes deltagerbetalingen.


Læs øvrige vilkår for privatliv og handel her

bottom of page