top of page

YFC hjælper unge med at...

FINDE TRO OG MOD

Vi arbejder for, at unge opdager, hvordan troen og livet med Gud giver frihed og mod til være sig selv. Derfor...

  • Gør vi troen tilgængelig, sådan at den giver identitet og mod

  • Skaber vi rum, hvor unge sænker skulderne og samtidigt bliver udfordret

 

FORSTÅ UNGDOMSKULTUREN

Vi hjælper unge med at forstå sig selv og den kultur, de er del af, så de kan navigere sundt. Derfor...

  • Er vi opdaterede på ungdomskulturen, og kommunikerer dens muligheder og udfordringer

  • Er vi optagede af, at sprede kendskab til ungdomskulturen, sådan at kirker og organisationer ser os som en ressource i forhold til unges trosudvikling.

SKABE NYT

Vi tror på at alle unge har noget på hjerte og har et mandat til at skabe. Derfor....

  • Laver vi ikke ting for unge men med unge ved at invitere dem ind i projekter og teams, hvor de spilles gode

  • Støtter vi unge, som tænker ud af boksen og tager initiativ til at skabe nye projekter

 

BYGGE BROER

Vi opmuntrer unge til at bygge bro mellem forskellige traditioner og kulturer. Derfor...

  • Afsøger vi muligheder for at samarbejde, fordi vi tror, at forskellige perspektiver er en berigelse

  • Insisterer vi på at bevare vores nysgerrighed i relationer og undgår at dømme andre

bottom of page