top of page

Mentorordning

Bliv mentor og giv din viden videre til unge

Formål 

SKABERVÆRK er en bevægelse af unge skabere. Målet er at hjælpe hinanden med kreativt at række Guds rige videre til unge, hvad end man arbejder med kirkeprojekter, business, et band, socialøkonomisk virksomhed, eventafvikling m.m. 

 

YFC og teamet bag SKABERVÆRK ser det som et mål, at hjælpe unge til at få flyvhøjde på deres projekter og gøre dem bæredygtige, sådan at de lykkes på den lange bane. 

 

Det er centralt for os, at unge skabere får mod og tro på at bidrage til verden. 

Vi ser et behov for at bygge bro mellem personer med livserfaring og relevante kompetencer, sådan at unge får hjælp, følgeskab og kvalificerede inputs på deres skaberrejse. 

Mentorordningens formål er først og fremmest at samle personer, som har et ønske om at investere i og opmuntre unge til at udleve deres vision. Dernæst hjælpe til at udvide kompetenceværktøjskassen og netværk. Det er således vigtigt, at mentoren ser sin rolle som havende både et menneskeligt og fagligt aspekt. 

Sk%C3%A6rmbillede%202021-06-04%20kl.%200

Rammerne om ordningen

Skaberværk har en Facebook gruppe ("Skaberværk – ressourcenetværk"), hvor der pt. er ca. 120 skabere. Gruppen repræsenterer en spredning i erfaring og projektstadie. Fælles er dog, at alle arbejder med et projekt, som ønsker at afspejle den kristne tro. Der er repræsenteret ca. 40-50 projekter. 

 

Vi ser to forskellige muligheder for at bidrage som mentor. Disse kan kombineres. 

 

Mentorforløb

Et projektteam laver en aftale om at mødes med en mentor. Det kan enten være i en fast rytme over en periode eller et bestemt antal gange. Møderne foregår fysisk, online eller telefonisk efter hvad der er muligt. 

Indholdet på møderne er ikke skemalagt, men tager udgangspunkt i projektteamets ønsker, samt mentorens indsigter. Første møde mellem mentor og team kan med fordel bruges på nærmere forventningsafklaring og rammesætning. 

Go to 

Der etableres kontakt mellem en mentor og et team med henblik på sparring på en konkret og aktuel udfordring. Dette kan være faglig sparring inden for et område, som mentoren har kompetencer inden for. Det vil oftest være tilstrækkeligt med et enkelt møde eller telefonopkald, som hjælper teamet videre med en udfordring, mulighed eller et problem. 

Sk%C3%A6rmbillede%202021-06-04%20kl.%200

Praktisk 

I Facebook gruppen ”Skaberværk – ressourcenetværk” er der oprettet en mentorordningsmodul hvor man kan oprette sig, og hvorefter teams kan skabe kontakt. 

Hver mentor laver en kort beskrivelse af sig selv om, hvad man er interesseret i at bidrage med, samt tags med erfaringer/kompetencer. 

Et team kan, gennem en knap som opretter en messengerbesked, rette henvendelse til mentoren og forespørge et match. Teamet beskriver kort deres tanker og ønsker. Mentoren har frihed til at vurdere, om der er et match eller ej, og kan svare teamet. 

Det kræver, at mentorerne er på Facebook, hvilket vi håber kan lade sig gøre. 

 

Eksempel på mentorpræsentation

Her et eksempel på, hvordan en mentorpræsentation kan se ud i Facebook gruppen:

 

"Mit navn er David Laadal Mortensen og arbejder til dagligt som landsleder i YFC Danmark.

Jeg har mange års erfaring med projektledelse, konceptudvikling, teamledelse og arbejde med foreningsliv. Jeg vil gerne dele ud af og videre give mine erfaringer. 

Jeg er tilgængelig for ”Go to” sparring på konkrete spørgsmål, samt åben for mentorforløb. 

Tags: foreningsliv, teamledelse, events, personlig udvikling, konceptudvikling"

 

Opsamling af læring og evaluering

Vi ønsker løbende at opsamle viden og læring, sådan at ordningen kan skærpes og effekten kan evalueres, samt at der kan opstå læring blandt mentorerne. 

Vi vil derfor løbende indkalde til mentor-rundbordssamtaler enten fysisk eller online. 

 

Andre muligheder/synergier 

Vi vil arbejde mod udgivelse af en mentorvejledning, som en hjælp til at forventningsafklare, matche og skabe rammer for et forløb. 

 

Skaberværk afholder halvårligt læringssamlinger og planlæger derudover andre events, webinarer o.l. 

Vi vil gerne kunne forespørge mentorgruppen om at medvirke, enten som undervisere, coaches, gruppeledere o.l. Det står frit for, om man som mentor har mulighed for at medvirke, og om man ønsker honorar. 

Skærmbillede 2020-09-28 kl. 15.21.31.png
bottom of page