top of page

Kontingent

Når du er medlem af YFC eller en af vores lokalgrupper, betales et årligt kontingent. Kontingentet for landsorganisationen er 75 kr. i 2021. De enkelte lokalgrupper fastsætter selv sit kontingent, som er min. 75. kr. Se oversigt over alle lokalgrupper her

 

Kontingentet betales ved indmeldelse og opkræves derefter årligt, indtil du udmelder dig. 

Du kan udmelde dig ved at skrive til yfc@yfc.dk

 

Hvis du har spørgsmål til kontingent, er du velkommen til at kontakte os på yfc@yfc.dk.

 

bottom of page