top of page

Årsmøde i YFC DK

Alle medlemmer indkaldes til årsmøde YFC Danmark den 21. maj 2022 kl. 13-14.30. Repræsentanter for lokalgrupper i YFC har stemmeret jf. vedtægterne. Lokalgrupperne skal huske af orientere landskontoret om hvilke repræsentanter der er udpeget. 

I år afholdes årsmødet på Bornholm, hvor vi har en stor gruppe medlemmer. Det bliver muligt at følge mødet online. 

Praktisk

Adresse: Kystvej 2. 3730 Nexø

Tidspunkt: 13.00 - 14.30

Dagsorden if. YFC DK´s vedtægt

 1. Velkomst og indledning v/David Lundager

 2. Valg af dirigent og referent v. Allan Axelsen

  • Bestyrelsen foreslår Thea Mukai som dirigent og Linda Gamst Josefsen som referent.  

  • Mandaterne prøves v. dirigent  

  • Valg af stemmetællere v. dirigent

 3. Årsberetning v. formand, Allan Axelsen og landsleder, David Mortensen

 4. Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent v. kasser, Aksel Christensen

 5. Bestyrelsen foreslår 75 kr. som årligt kontingent.

 6. Orientering om nye lokalgrupper v. David Mortensen

 7. Valg til bestyrelsen

  • Flemming Pedersen er på valg og modtager genvalg.

  • Linda Gamst Josefsen er på valg og modtager genvalg.

 8. Valg af revisor: bestyrelsen foreslår BDO

 9. Indkomne forslag v. dirigen
  Bestyrelsen foreslår ændringer til vedtægterne. Se bilag

 10. Evt.

Indkommendeforslag

Forslag til valg i henhold til dagsordenen, samt forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før årsmødet. Landskontoret drager omsorg for, at de indkomne forslag distribueres til årsmødets deltagere med stemmeret i forbindelse med udsendelse af dagsorden. forslag sendes til yfc@yfc.dk senest lørdag d. 30. april 2022 kl. 13.00

Bilag til mødet

> Årsregnskab 2021

Til medlemmer af landsorganisationen 

Medlemmer af landsorganisationen YFC Danmark, kan opstille repræsentanter med stemmeret på årsmødet. Forslag til repræsentanter skal sendes til yfc@yfc.dk senest d. 1. maj 2022. Opstillede forslag til repræsentanter vælges forudgående for årsmødet, hvor alle medlemmer af landsorganisationen har stemmeret. De valgte repræsentanter har derefter stemmeret på årsmødet og repræsenterer landsorganisationens medlemmer.

Lokalgrupper kan sende repræsentanter jf. vedtægternes bestemmelse. Husk at orientere landskontoret. 

bottom of page