top of page

Vilkår for deltagere på turen til Papua Ny Guinea  23

Formål med tur

Turens formål er overordnet at skabe et møde mellem forskellige kulturer, være tilstede med en tjenende og hjælpende tilgang og møde alle med nysgerrighed og respekt. 

Vi forventer ikke at du har en bestemt tilgang til tro, men forventer at du respekterer vores trosgrundlag, men også de mennesker vi møders tro og kultur. 
Den kristne tro vil på forskellige måder fylder på turen gennem bøn, lovsang m.v.  

Dato, varighed og fremmøde

Turen forventes at være fra d. 4. juli 2023 - 16. juli 2023, men det kan ændres +/- én for både afrejse og hjemrejse. Deltagere har selv ansvar for transport til og fra lufthavn samt at sikre fremmøde i rette tid. De eksakte tidspunkter og afrejse- og hjemkomstlufthavn bliver meldt ud hurtigst muligt efter tilmelding. 

Tilmelding og informationer

Deltagere på turen skal tilmelde sig. Ved tilmeldingen oplyses en række oplysninger samt forventninger til den enkeltes deltagelse på turen. 

Deltagere har pligt til at sikre, at oplysninger er korrekte, særligt at fulde navn og pasoplysninger stemmer overens med det, som står i pas. Derudover har deltagere pligt til at sikre, at man har et gyldigt pas, og at det er gyldigt i 6 måneder efter indrejse og sikre sig, at der er mindst to blanke sider ved siden af hinanden i dit pas. 

På baggrund af en vurdering af dine oplysninger forbeholder vi os ret til i 7 dage efter din tilmelding at annullere denne. I dette tilfælde tilbagebetaler vi selvfølgelig det fulde beløb. 

Turen bliver udfordrende, og det er vigtigt for os at sikkerheden og forventningen til turen er den rette. Det detaljerede program for turen bliver fremlagt i september.

 

Deltagerne forventes at tage del i en orienteringsaften inden afrejse (fredag d. 26. maj), hvor der vil være mulighed for at møde de andre deltagere, gennemgå programmet og detaljer hertil, samt modtage kort introduktion til den lokale befolkning. 

 

Derudover forventes det at deltagerne tager del i en evalueringsdag efterfølgende (fredag d. 1. september), hvor der skal evalueres og undersøges hvordan man eventuelt kan forbedre fremtidige ture.  

Slutteligt forventes det, at alle deltagere selv laver en aftale med minimum ét sted i Danmark efter hjemkomst (eksempelvis en kirke, forening, ungdomsklub el. lignende) for at fortælle om rejsen og hvad det har givet til eftertanke samt at fundraise. 

Ansvar og forsikring

YFC DK tegner rejseforsikring på alle deltagere på turen. Deltagere, som har tilmeldt og accepteret vilkårene for turen, er indforstået med, at turen bliver udfordrende, kræver fysisk arbejde og at der er en forventning om at møde de lokale med respekt, åbent sind og generøsitet. Vi forventer, at man gør sit bedste for at gå ind i rammerne for turen og respekterer også den enkeltes personlige grænser. 

> Se oversigt over dækninger gennem rejseforsikring

Det er deltagernes eget ansvar for sørge for nødvendige vaccinationer. Kontakt SSI eller egen læge for at finde ud hvilke vacciner der anbefales. 

Betaling og økonomi

Deltagerbetalingen for turen betales i forbindelse med tilmeldingen. Din tilmelding er ikke gyldig, før betalingen er gennemført. Deltagerbetalingen dækker over alle udgifter til transport, kost og logi. Udgifter herudover som lommepenge o.l. afholder deltageren selv.

I tilfælde af at du som deltager må aflyse, refunderes deltagergebyret ikke. I tilfælde af at YFC må aflyse turen, refunderes deltagerbetalingen.  

Læs øvrige vilkår for privatliv og handel her

bottom of page