top of page

”… KAN JEG
OVERHOVEDET
FINDE UD AF AT
VÆRE KRISTEN …”

Baggrund

I efteråret 2022 efter 2 år med Corona-nedlukninger og de dertil hørende
udfordringer, tog Rasmus Jonstrup sammen med Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi (SCMT) og Ungdomsleder Netværket (ULN - en
samling af ledere i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde) initiativ til at
lave en undersøgelse af, hvordan udviklingen havde været i det kirkelige
teen- og ungdomsarbejde fra 2019 til 2022. Hovedkonklusionen var, at det
kirkelige teen- og ungdomsarbejde er udfordret både i forhold til deltagerantallet og ressourcerne, særligt forstået som nye ledere.
Undersøgelsen afslørede et paradoks: På den ene side er der et kirkeligt
ungdomsarbejde, som har vanskeligt ved at fastholde de unge, som allerede er en del af det. På den anden side viser undersøgelse efter undersøgelse, at danske unge mistrives og længes efter at blive set og rummet. Men
heller ikke de unge formår man at favne og tiltrække.
På baggrund af det paradoks og den første undersøgelse ønskede ULN og
SCMT at undersøge, hvad der kendetegner de unge, som allerede kommer
i kirkelige fællesskaber, så man bedre kan være kirke med og for dem. Det
er den undersøgelse, som du sidder med i hånden.
Undersøgelsen kommer ikke med løsninger, men peger på forskellige
bevægelser blandt kirkelige unge. Det er op til læseren at drage konklusionerne og finde løsningerne. 

En beskrivelse af unge i
evangelikale kirkelige
fællesskaber i Danmark

Hent undersøgelsen

bottom of page