Indlæg i forum

miriam2818
12. sep. 2022
In Lokalgrupper
Datatilsynets regler I lokalgruppernes arbejde kan det have stor værdi at kunne benytte billeder fra jeres foreningsaktiviteter til brug på sociale medier, i brochurer, hjemmeside og i nyhedsmails mm. Når I offentliggør billeder af genkendelige personer, behandler I personoplysninger. Derfor er I forpligtet til at overholde Datatilsynets anvisninger. Datatilsynet anviser at billeder taget under foreningsaktiviteter kan offentliggøres uden samtykke. så længe billederne er af almindelig, harmløs karakter. Den, der vil offentliggøre billedet, skal foretage en helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen ud fra Datatilsynets anvisninger. Læs Datatilsynets anvisninger her. Almindelige billeder Ved almindelige billeder forstås, at billedet viser identificerbare personer, og ikke indeholder følsomme oplysninger, for eksempel skader, eller oplysninger om straf. Indeholder billedet ikke identificerbare personer, er det slet ikke omfattet af reglerne om personoplysninger. Personer er identificerbare, hvis de kan genkendes også selvom deres navn ikke knyttet til billedet. Harmløse billeder Ved harmløse billeder forstås, at der er et naturligt formål med at bruge billedet, og at billedet vurderet ud fra almindelig fornuft ikke udstiller, udnytter eller krænker nogen af de personer, der er på billedet. Hvis der er børn og unge på billedet, skal man være ekstra opmærksom på, om billedet er harmløst. Her er nogle eksempler til illustration: Der kræves som udgangspunkt ikke samtykke til: Billeder af deltagelse i YFC’s forenings-aktiviteter. Billeder af tilskuere. Holdbilleder. Billeder af bestyrelsesmedlemmer og frivillige. Her kræves som udgangspunkt samtykke: Billeder fra omklædningsrum, hvor nogle er helt eller delvist afklædte Børn og unge i badetøj Kommerciel brug til reklame for sponsor Billeder af identificérbare personer i fx forbøn. Hvis du som fotograf er i tvivl om et billede er harmløst, er det altid en go’ idé at spørge om lov til at anvende billedet. Ved offentligt arrangement i lokalforeningen Oplys gerne deltagerne om, at der kan blive taget billeder undervejs som kan blive offentliggjort. Såfremt nogen ikke ønsker at optræde på billeder anvendt i lokalgruppen, kan man sige det til fotografen. Synlig fotograf: Er en person specifikt spurgt om at tage billeder til et event, kan det være en idé at vedkommende bærer et skilt der tydeligt viser, at han/hun er fotograf. Lokalforeninger: Ved indmeldelse i YFC ’s lokalforeninger, oplyses medlem eller forældre om, at der kan blive taget billeder i forbindelse med foreningsaktiviteter, som offentliggøres i lokalgruppens regi. Klubledelsen er ansvarlig for at foretage en helhedsvurdering af billede og formål for offentliggørelse ud fra Datatilsynets anvisninger. Såfremt nogen ikke ønsker at optræde på billeder, kan man sige det til sin lokale klub-ledelse. Medlemmer kan altid anmode om at få slettet et offentliggjort billede. September 2022 Miriam Kaas Hansen YFC Danmark
0
0
1

miriam2818

Admin
Flere handlinger